بالاتر از ترانه...

...

بی حسی


میگفت:تو به من حسی نداری!

میگفتم:من از خواب پا میشم دوتا

سیلی به خودم میزنم ببینم

به خودم حس دام یانه!

توره چیکا کنم؟

Designed By Erfan Powered by Bayan